اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | شنبه، ۳ تیر ۱۳۹۶

جدول پخش

 

 

جدول هفتگی پخش رادیو و تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
ترتیل خوانی قرآن - تکرار 00:00
مستند تامین 01:00
مستند 02:30
سحر گاهان 03:00
ویژه اذان صبح 04:10
ترتیل خوانی قرآن 04:30
مستند 07:00
ویژه اذان ظهر 12:30
سخنرانی مذهبی 13:00
جنگ رمضان - تکرار 14:00
آخ جون کارتون 15:00
خبر استان کرمان 16:45
ماه میهمانی 19:00
ویژه اذان مغرب 19:30
خبر استان کرمان 20:00
جنگ رمضان 21:00
خبر استان کرمان 22:00
تنهایی لیلا 23:00