سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین | سه‌شنبه، ۱۸ مرداد ۱۴۰۱

جدول پخش

 

 

جدول هفتگی پخش رادیو و تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
زندگی زیباست - تکرار 01:00
صبح بخیر کرمان 07:00
زندگی زیباست 10:00
ویژه اذان ظهر 12:30
ره عشق 13:00
ملت امام حسین (تکرار) 14:00
پزشک شما (تکرار) 15:00
خبر استان کرمان 16:45
زندگی زیباست - تکرار 17:10
خبرهای استان 20:00
ملت امام حسین 21:00
خبرهای استان 23:00