اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | دوشنبه، ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

جدول پخش

 

 

جدول هفتگی پخش رادیو و تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
مستند تامین 01:00
مستند 02:30
سریال پایتخت 03:00
ویژه اذان صبح 04:50
سخنرانی مذهبی 05:20
سریال پایتخت 09:00
ویژه اذان ظهر 12:30
سخنرانی مذهبی 13:00
آخ جون کارتون 15:00
خبر استان کرمان 16:45
سریال پایتخت 18:00
ویژه اذان مغرب 19:20
خبر استان کرمان 20:00
خبر استان کرمان 22:00
مستند تامبن 23:00
فیلم سینمایی 23:30