حمایت از کالای ایرانی | شنبه، ۵ خرداد ۱۳۹۷

جدول پخش

 

 

جدول هفتگی پخش رادیو و تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
مستند تامین 01:00
جمع خوانی قرآن 04:30
سخنرانی مذهبی 05:20
مستند 07:00
سریال - تکرار 09:00
ویژه اذان ظهر 12:20
سخنرانی مذهبی 13:00
آخ جون کارتون 15:00
خبر استان کرمان 16:45
سریال 17:00
خبر استان کرمان 20:15
خبر استان کرمان 22:00
سریال 23:15