اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | دوشنبه، ۷ فروردین ۱۳۹۶

جدول پخش

 

 

جدول هفتگی پخش رادیو و تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
ایرانی نوروز است 08:00
سریال لطفا دور نزنیم - تکرار 09:00
عیدانه 10:00
به تماشای بهار - تکرار 11:30
ویژه اذان ظهر 11:45
آخ جون کارتون 13:30
فیلم سینمایی - تکرار 14:00
مستند 15:30
مستند با سیمره 16:30
عیدانه - تکرار 17:30
ویژه اذان مغرب 17:46
این خاک رو به آسمان دارد 18:00
مشارکتی 18:50
خبر استان کرمان 20:00
سریال لطفا دور نزنیم 20:30
به تماشای بهار 21:00
مشارکتی 21:50
مستند استان کرمان 22:15
فیلم سینمایی 23:45