رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

جدول پخش

 

 

جدول هفتگی پخش رادیو و تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
ویژه اذان صبح 04:00
دعای ندبه 06:00
تامبن 08:00
مستند 10:00
تامبن برنامه 11:00
تماشاخانه 15:00
انعکاس 16:00
ویژه اذان مغرب 17:10
خبر استان کرمان 20:00