اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | یک‌شنبه، ۲۸ آبان ۱۳۹۶

جدول پخش

 

 

جدول هفتگی پخش رادیو و تلویزیون

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
اربعین 00:30
مستند تامین 01:00
مستند 02:30
سریال مختار نامه - تکرار 03:00
ویژه اذان صبح 04:10
سخنرانی مذهبی 04:30
مستند 05:00
سریال مختار نامه -تکرار 09:00
ویژه اذان ظهر 11:10
دریا دلان - تکرار 11:40
سخنرانی مذهبی 12:00
اربعین 13:00
آخ جون کارتون 15:00
خبر استان کرمان 16:45
ویژه اذان مغرب 17:10
سریال مختار نامه 18:00
خبر استان کرمان 20:00
خبر استان کرمان 22:00
فیلم سینمایی 23:00