مسابقه یاسین

سحرگاهان (رمضان 98)
ویژه برنامه سحر در ماه مبارک رمضان هر روز به مدت 90 دقیقه به صورت زنده از شبکه کرمان پخش می شود
مسابقه قرآنی تا آسمان سوال سی ام
مسابقه قرآنی تا آسمان ویژه ماه مبارک رمضان سوال شماره سی ام
مسابقه قرآنی تا آسمان سوال بیست و نهم
مسابقه قرآنی تا آسمان ویژه ماه مبارک رمضان سوال شماره  بیست و نهم
مسابقه قرآنی تا آسمان سوال بیست و هشتم
مسابقه قرآنی تا آسمان ویژه ماه مبارک رمضان سوال شماره  بیست و هشتم
مسابقه قرآنی تا آسمان سوال بیست و هفتم
مسابقه قرآنی تا آسمان ویژه ماه مبارک رمضان سوال شماره  بیست و هفتم