جهش تولید | سه‌شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹

ابتکار کشاورز جیرفتی - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

ابتکار کشاورز جیرفتی

گلخانه

ابتکار کشاورز جیرفتی برای صرفه جویی آب در کشت گلخانه ای
 

کشاورز جیرفتی صرفه جویی آب در کشت گلخانه ای را جدی گرفت.
بگزارش خبرگزاری صداوسیما چهارشنبه 11 شهریور  آقای نعمتی یکی از کشاورزان وگلخانه داران جیرفتی با درک بحران کم آبی قبل از آغاز کشت برای صرفه جویی در مصرف آب پیشگام شد.
این کشاورز جیرفتی با ایجاد خزانه ای یک میلیون و100هزار نشا برای 36هکتار از گلخانه های خود تولید کرده که در این روش با نگهداری 45روزه نشا بادمجان، فلفل، گوجه وخیار روزانه به جای مصرف 900متر مکعب آب در بستر اصلی گلخانه فقط 4متر مکعب آب مصرف می کند..
در این روش ضمن صرفه جویی در مصرف آب با کنترل مناسب آفات ،در زمان انتقال به گلخانه های اصلی از سم وکودهای غیر متعارف استفاده نمی شود.
اما قبل ازشیوه نشا به صورت مستقیم در بستر گلخانه اصلی کشت می شد و مصرف آب وهزینه های نگهداری نشا در بستر خاک چندین برابر بود.
خشکسالی های پیاپی وپایین آمدن آب سفره های زیر زمینی زنگ خطری است برای کشاورزان تا باصرفه جویی و استفاده درست از منابع آبی ازبحران کم آبی بکاهند.پربیننده ترین تولیدات تلویزیون

جدیدترین تولیدات تلویزیون