سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۳ مهر ۱۴۰۰

استاد مزن جوش با هنرمندان - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

استاد مزن جوش با هنرمندان

اهمیت دادن و شناختن هنرمندان د رکشور می تواند  به فرهنگ و هنر کشور کمک کرد

هنر وسیله است؛ وسیله ای برای بهبود کیفیت زندگی مادی و معنوی انسان ها و این وسیله در هر برهه تاریخی بسته به ماهیت و شرایط مسلط، رسالت مشخصی را دنبال کرده است. ولی به صورت کلی آگاهی بخشی را می توان از برجسته ترین وظایف و رسالت هنر در هر زمان و مکان برشمرد.

اولویت هنرمند خلق اثر هنری است؛ کنش های اجتماعی، سیاسی را هم هنرمندان در همه جای دنیا نشان می دهند ولی به نظرم شماره یک خلق اثر هنری  است و حرفشان را هرچقدر هم که می خواهد تند باشد، می توانند آنجا و در کار تخصصی شان بزنند. واکنش های اجتماعی و سیاسی که اتفاقا مسوولیت اجتمایشان هم هست، شماره دو است؛ یعنی مثلا نبینیم که هنرمند اثری که خلق می کند در یک مسیر دیگر است و واکنشی که نشان می دهد در یک مسیر متفاوت؛ این تناقض هایی که وجود دارد مقداری اذیت کننده می شود و این انتقاد را ایجاد می کند که اگر حرف تو هنرمند این است، چرا فیلمت آن است؟ باید حرف و عملت یکی باشد.پربیننده ترین تولیدات تلویزیون

جدیدترین تولیدات تلویزیون