حمایت از کالای ایرانی | شنبه، ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

اقتصاد مقاومتی : پته دوزی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

اقتصاد مقاومتی : پته دوزی

دانلود

خانم های خانه در اقتصاد مقاومتی نقش بسیار مهمی دارند  . خانم های خانه دار کرمانی با دوختن پته و بافتن قالی کمک بزرگی در این زمینه به  تولیدو اشتغال کرده اند. در استان کرمان همه خانواده ها سعی میکنندکه نوجوانان و جوانان را به این حرف ومهارت سوق دهند.