آمریکا شیطان بزرگ

مقام معظم رهبری  در بیانات خود  به ملت ایران هشدار می دهند......

آمریکا شیاطین را با فریاد دور خود جمع می کند چه شیطانهایی که درایران هستن و چه شیطانهای که درخارج  . استکبار یک واژه قرآنی است و به وضوح در آیات قران آمده است . ملیت ایران در مقابل زیاده خواهی استکبار جهانی ایستاده است واین نقطه مقابل استکبار است ملت ایران باید قوی باشد ومبنای اصلی قدرت پایداری و اقتدار و ایمان به خداست ......

Loading the player...
سال تولید: 1395
عوامل تولید:

پخش سیمای مرکز کرمانپربیننده ترین تولیدات تلویزیون

جدیدترین تولیدات تلویزیون