رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۶ تیر ۱۳۹۸

بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان از معاونت خبر مرکز کرمان به مناسبت روز خبرنگار - نمایش محتوای رویدادهای مرکز

 

 

بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان از معاونت خبر مرکز کرمان به مناسبت روز خبرنگار

بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان از معاونت خبر مرکز کرمان به مناسبت روز خبرنگار


دکتر حمیدرضا رشیدی نژاد رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کرمان با حضور در صدا وسیمای مرکز کرمان روز خبر نگار را به دکتر علیرمضانی مدیر کل و کارکنان معاونت خبر مرکز کرمان تبریک گفت.ایشان و هیئت همراه  از بخش های مختلف از جمله تدوین –تحریریه و اتاق خبرمرکز  بازدید کرد و با اهدا گل به خبرنگاران 17 مرداد روز خبرنگار را تبریک گفت.
 


جدیدترین رویداد های مرکز