جهش تولید | سه‌شنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۹

بهار آمد ، بهار من حسین است - نمایش محتوایی رادیو

 

 

بهار آمد ، بهار من حسین است

Loading the player...

 

بهار آمد ، بهار من حســـــــــین است

گل آمد، ، گل عذار من حســـــــین است

به کنج غربت و تنهایی و درد

انیس شام تارمن ، حســـــــین است

میان باغ و صحرا و در دشت

گل سرخ نگار من ،حســـــین است

 

خدا داند  که در روز قیامت

بهشت انتظار من حســـــین استپربيننده ترين توليدات راديو

جدیدترین تولیدات رادیو