جهش تولید | چهارشنبه، ۱۲ آذر ۱۳۹۹

بیدار باشید ... - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

بیدار باشید ...

بسیجی عاشق شهد شهادت به خداست
مکتب عاشق ز مکتب ها جداست
گر سر و پا و تن و جان می دهد
بس همین حالت که جنت را رواست

بسیج‌، ستاره سماواتیان در زمین است. و صاعقه مرگ ستمگران زمان، سلاح رهایی محرومان است و سوهان روح مستکبران، سنگرنشین سفره هفت‌سین باصفای آزادی است. مرد سنگر و سجاده و سپیده و سبزه و سرخ‌رویی و ستم سوزی.پربیننده ترین تولیدات تلویزیون

جدیدترین تولیدات تلویزیون