حمایت از کالای ایرانی | دوشنبه، ۱ مرداد ۱۳۹۷

تبریک رئیس کل دادگستری به مناسبت روز خبر نگار - نمایش محتوای رویدادهای مرکز

 

 

تبریک رئیس کل دادگستری به مناسبت روز خبر نگار


موحد رئیس کل دادگستری روز خبر نگار را به دکتر علیر مضانی و همکارانش تبریک گفت
به مناسبت روز خبر نگار موحد رئیس کل دادگستری استان کرمان به همراه معاونین روز خبرنگار را به دکتر علیر مضانی و همکاران خبرنگارش تبریک گفت.در این نشست رئیس کل دادگستری با تاکید بر اینکه خبر یکی از بخشهای بسیار مهم و پر مخاطب صدا وسیماست گفت:مردم به صدا وسیما اعتماد دارند و به همین دلیل برای اطلاع از صحت و سقم یک خبر از صدا وسیما  اطلا عات کسب می کنند .