رونق تولید ملی | شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۸

تجلیل از برگزیدگان جشنواره تولیدات مراکز استان ها - نمایش محتوای رویدادهای مرکز

 

 

تجلیل از برگزیدگان جشنواره تولیدات مراکز استان ها

تجلیل از برگزیدگان جشنواره تولیدات مراکز استان ها


در مراسمی از برگزیدگان جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استان ها تجلیل شد