رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۶ تیر ۱۳۹۸

تجلیل از برگزیدگان جشنواره تولیدات مراکز استان ها - نمایش محتوای رویدادهای مرکز

 

 

تجلیل از برگزیدگان جشنواره تولیدات مراکز استان ها

در مراسمی از برگزیدگان جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز استان ها تجلیل شد


جدیدترین رویداد های مرکز