رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۹ خرداد ۱۳۹۸

توجه دائمی به نعمت‌های الهی - محتوای صفحات ویژه

 

 

توجه دائمی به نعمت‌های الهی

دانلود

ما خیال می‌کنیم فقط نان اگر روی زمین افتاد، باید انسان آنرا بردارد، ببوسد. اینطور نیست، بلکه همۀ نِعَم الهی، از طرف خداست، هم خودِ نعمت‌بودن ارزش است، و هم اینکه از طرف خداست. هر چه او بدهد، از سوی او بیاید، او لطف کند؛ خیلی قیمت دارد.