رونق تولید ملی | شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۸

دعا - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

دعا

تامین وب سایت مرکز

 دعا توجه انسان به سرچشمه وجود و پروردگار هستی است. در میان همه عبادت ها عبادتی نیست که چون دعا این رابطه فرخنده را به شایستگی تحقق بخشد و آن را مداوم و جاودانه گرداند. دعا یک فرصت برتر و بدل ناپذیر است که خدای تعالی به بندگانش عطا کرده تا آنان با سود جستن از آن به حضور یگانه هستی بخش خود بار یابند و از حضرتش برای پیمودن طریق کمال و سعادت و سربلندی روح مدد خواهند. دعا چاره ساز دردها و گرفتاری های روانی و جسمانی است.
دانشمندى مى گوید: «وقتى که ما نیایش مى کنیم خود را به قوه پایان ناپذیرى که تمام کائنات را به هم پیوسته است متصل و مربوط مى سازیم»

سال تولید: 1395


جواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ
خدا در همه جا هوای بنده های خود را دارد از صدای... اطهره ۱۳۹۵/۰۶/۲۴ ۱۱:۵۵

اطهره
خدا در همه جا هوای بنده های خود را دارد از صدای مرکز کرمان متشکریم که با دعوت کارشناسان خوب در زمینه دینی راه گشایی برای درد لهای ما با خدا هستند و راه رسیدن به درگاه خدا را به ما نشان می دهند .
پست شده در ۱۳۹۵/۰۶/۲۴ ۱۱:۵۵