سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین | شنبه، ۱۱ تیر ۱۴۰۱

دولخ سفر با طعم کرونا - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

دولخ سفر با طعم کرونا

باید به زندگی خود برسید

در زمان کرونا  نباید به سفر برویم و دچار عذاب وجدان نشویم

 مراقب خود باید باشیم و به سالمندان با دقت  سر بزنیم

 پربیننده ترین تولیدات تلویزیون

جدیدترین تولیدات تلویزیون