Skip to Content

راههای مقابله با جنگ نرم

Loading the player...

دانلود

راههای مقابله با جنگ نرم در هر جایی که جنگ نرم اتفاق افتاده است نتیجه گرفته است . امادر ایران با بصیرت و آگاهی مردم نتوانسته اند بر ایران مسلط باشند.