رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۵ آذر ۱۳۹۸

راهپیمایی شهرستان جیرفت - محتوای صفحات ویژه

 

 

راهپیمایی شهرستان جیرفت

راهپیمایی خود جوش مردمی در حمایت از امنیت و اقتدار کشور

سه شنبه 98/8/28 شهرستان جیرفت از محل میدان شهدا