رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

راه اندازی فرستنده دیجیتال در بخش راین - نمایش محتوای رویدادهای مرکز

 

 

راه اندازی فرستنده دیجیتال در بخش راین

راه اندازی فرستنده دیجیتال در بخش راین

راه اندازی فرستنده دیجیتال در بخش راین
فرستنده های دیجیتال دو روستای عنبروتک و گشیگان از توابع بخش راین کرمان با حضور عليرمضاني مدیرکل صداوسیمای مرکز کرمان بابایی فرماندارکرمان و امام جمعه بخشدارومسوولين بخش راين افتتاح شدند علیرمضانی مدیرکل صداوسیمای گفت با افتتاح این دوفرستنده اهالی این مناطق از 20 شبکه تلویزیونی و 18شبکه رادیویی برخوردار می شوند
 


جدیدترین رویداد های مرکز