رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۴ مهر ۱۳۹۸

رضای خدا - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

رضای خدا

دانلود


الهي اداي شكر ترا هيچ زبان نيست و درياي فضل ترا هيچ كران نيست و سر حقيقت تو بر هيچكس عيان نيست، هدايت كن بر ما رهي كه بهتر از آن نيست.
يا  رب  زره  راست نشاني خواهم                    از باده آب و خاك جاني خواهم
از نعمت خود چو بهره مندم كردي                    در شكر گزاريت زباني خواهم
الهي خود كردم و خود خريدم، آتش بر خود خود افروز انيدم، از دوستي آواز دادم، دل و جان را فراناز دادم، اكنون كه در غرقابم دستم گير كه گرم افتادم.

هر روز من از روز پسین یاد کنم        بر درد گنه هزار فریاد کنم
از ترس گناه خود شوم غمگین باز        از رحمت او خاطر خود شاد کنم
از مناجات های خواجه عبدالله انصاری
 

التماس دعا