جهش تولید | چهارشنبه، ۸ بهمن ۱۳۹۹

روحیه خدمت و کار جهادی - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

روحیه خدمت و کار جهادی

Loading the player...

صحبتهای مقام معظم انقلاب اسلامی در هفته دولت ایشان تاکید زیادی به گفتمان اصلی دولت که خدمت است داشته اند. و اینکه نبایدحواشی به خدمت آسیب برساند و فرصتها نامحدود و وقتها محدود است کارهاباید جهادی انجام داد و موانع کوچک را بزرگ ندید. رهبر معظم انقلاب اسلامی به همه ی دولت مردان  آرمانهارا  گوشزد می کنند و اینکه که این آرمانها وجهت آنها را نباید فراموش کرد کاری که جهادی انجام شود خدمت هم درست انجام می شود......

سال تولید: 1395

پخش سیمای مرکز کرمانپربیننده ترین تولیدات تلویزیون

جدیدترین تولیدات تلویزیون