جهش تولید | چهارشنبه، ۱۲ آذر ۱۳۹۹

روز عشق ( رنگ روسری) - محتوای صفحات ویژه

 

 

روز عشق ( رنگ روسری)

 

متن آهنگ روز عشق رضا بیجاری

 

ما عاشق همیم کاری نمیشه کرد من توی قلبتم دنبالم نگرد

حالا که پیشمی تو هستی و خودم باید بهت بگم من عاشقت شدم

هر شب تو فکرتم دلواپسم برات تنها کسی برام تنها کسم برات

احساس تازه وابستگی تویی تنها بهونه این زندگی تویی

 

با اون چشات هنوز قلبم رو میبری خیلی بهت میاد این رنگ روسری

میخوام یه روز عشق تعیین کنم برات این زندگی رومن شیرین کنم برات

با اون چشات هنوز قلبم رو میبری خیلی بهت میاد این رنگ روسری

میخوام یه روز عشق تعیین کنم برات این زندگی رو من شیرین کنم برات

 

ماعاشق همین کاری نمیشه کرد من توی قلبتم دنبالم نگرد

حالا که پیشمی تو هستی و خودم باید بهت بگم من عاشقت شدم

 

با اون چشات هنوز قلبم رو میبری خیلی بهت میاد این رنگ روسری

میخوام یه روز عشق تعیین کنم برات این زندگی رومن شیرین کنم برات

با اون چشات هنوز قلبم رو میبری خیلی بهت میاد این رنگ روسری

میخوام یه روز عشق تعیین کنم برات این زندگی رو من شیرین کنم برات