حمایت از کالای ایرانی | شنبه، ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

زیباترین خصلت‌ها - محتوای صفحات ویژه

 

 

زیباترین خصلت‌ها

دانلود


زیباترین خصلت سه چیز است:

۱- وقار بدون مهابت

۲- گشاده دستی

۳- اشتغال داشتن به غیر بهره‌های دنیوی