سخنی گهر بار از پیامبر بزرگوار اسلام (ص)

 

پيامبر صلي الله عليه و آله :

دست خدا بر سر جماعت است و شيطان با كسى همراه است كه با جماعت ناسازگارى كند .پربیننده ترین تولیدات تلویزیون

جدیدترین تولیدات تلویزیون