جهش تولید | سه‌شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹

طاهره امیری - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

طاهره امیری

خبرنگار برتر

طاهره امیری

طاهره امیری خبرنگار مرکز کرمان در ردیف خبرنگاران برتر مراکز قرار گرفت.
بر اساس شاخص های ارزیابی کمی و کیفی تولیدات خبری در سال 94 خانم طاهره امیری از خبرنگاران واحد اطلاعات و اخبار مرکز کرمان به عنوان یکی از خبرنگاران برتر مراکز شناخته شد. امیری تا کنون گزارش های اجتماعی  متعددی با موضوع های گوناگون و کیفیت مطلوب تهیه کرده که در بخش های مختلف خبری از شبکه های سراسری پخش شده است.
 پربیننده ترین تولیدات تلویزیون

جدیدترین تولیدات تلویزیون