رونق تولید ملی | دوشنبه، ۶ خرداد ۱۳۹۸

عمارت موسی خانی - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

عمارت موسی خانی

Loading the player...

تهیه شده در سیمای مرکز کرمان

اجرا : آقای شعاعی

5دقیقه

بنای تاریخی عمارت موسی خانی  : حاج محمدی مسئول میراث فرهنگی شهربابک در استان کرمان از این بنا می گوید که در زمان قاجاریه این بنا ساخته شده است. و در حدود 5 نسل ازحکمرانی موسی خانی می گذرد. در سال 1368 به وسیله خسرو خان و زند ابولافتح خان به دولت اهدا شد. این بنا در سال 1372 به میراث فرهنگی داده شد و ودر سال 1375 دو مدرسه د راین بنا مستقر بود 62 اتاق دارد و به صورت سه فصل ساخته شده است  گچ بری بنا به صورت تقارنی بود ه و بنجره های این بنا  ارسی است و در داخل خود پی بنا باز می شود .......

سال تولید: 1394