جهش تولید | سه‌شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹

عیدانه (چای خانه سنتی بازار کرمان) - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

عیدانه (چای خانه سنتی بازار کرمان)

تامین وب سایت مرکز

اولین بخش از مجموعه وكیل، حمام یاچایخانه سنتی وكیل است. درسال 1280 ه - ق به شكل بسیار جالب وباشكوه وبااسلوب مهندسی - معماری عصرقاجاریه بناشده ویكی از حمامهای تاریخی - سنتی، باستانی كرمان است. به تقلید از حمام گنجعلی خان از كف تادیوارآن كاشیكاری وسرامیك كاری شده است وبه دوبخش رختكن وگرمخانه تقسیم می شود. در سالهای اخیراین حمام به چایخانه سنتی تبدیل شده واز عملكرد اصلی خودفاصله گرفته است . این تحول می شود. درسال 1369 سردراین حمام به سبك معماری سنتی ، باز سازی ومستقیما بابازار ارتباط برقرار كرده است. دررختكن حمام درحال حاضر میهمانان وبازدیدكنندگان بافالوده كرمانی، چای وانواع نوشیدنی پذیرایی می شوند ودربخش گرمخانه می توانند به صرف غذاهای محلی بپردازند .در میانه‌ های بازار کرمان، حمام وکیل قرار گرفته‌ که توسط وکیل‌ الملک (اسماعیل خان نوری) حاکم عصر قاجار کرمان و به سبک حمام گنجعلیخان ساخته شده ‌است.
این بنا یکی از حمام‌‏ های تاریخی، سنتی و باستانی کرمان است که از کف تا دیوار آن کاشیکاری و سرامیک کاری شده و به دو بخش رختکن و گرمخانه تقسیم می‌‏شود. در بنای حمام وکیل ستون‌ های سنگی زیبا و همچنین حوض بزرگی در قسمت خزینه و گرمخانه آن وجود دارد، ضمن اینکه حجاری حوضچه‌ های دو طرف این حمام بسیار باشکوه است.
اولین بخش از مجموعه وکیل بنای حمام قدیمی یا چایخانه امروزی وکیل است که در سال ۱۲۷۰ به شکل با شکوه و با تأثیر پذیری از سبک معماری دوره زندیه قاجاریه احداث شد.
سر در این حمام در سال ۶۹ به سبک معماری دوره مربوطه‌ اش بازسازی شد و مستقیماً به بازار کرمان مرتبط است.
در حال حاضر این حمام تاریخی به عنوان چایخانه سنتی مورد استفاده قرار می‌گیرد و مهمانان و بازدید کنندگان در آن همزمان با نوای گوش نواز موسیقی سنتی با فالوده کرمانی و چای مورد پذیرایی قرار می‏‌گیرند و بخش گرمخانه این حمام هم محل صرف غذاهای محلی است.

سال تولید: 1396


پربیننده ترین تولیدات تلویزیون

جدیدترین تولیدات تلویزیون