رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

قطعی فرستنده ها - نمایش محتوای رویدادهای مرکز

 

 

قطعی فرستنده ها

قطعی فرستنده ها


قطعی فرستنده ها

معاونت فنی صدا و سیمای مرکز کرمان اعلام کرد:
با توجه به نیاز فرستنده ایستگاه رادیویی کرمان به سرویس فنی برنامه های شبکه استانی و شبکه سراسری صدا که برروی موج متوسط ردیف های 1062 و1224 کیلو هرتز از این ایستگاه رادیویی پخش می شوند از ساعت هشت و سی  و پنج دقیقه تا ساعت ده صبح پنج شنبه سیزدهم دی قطع خواهند شد.
علاقمندان می توانند برنامه های شبکه استانی صدا را بر روی  موج FM ردیف 94 مگا هرتز و برنامه های شبکه سراسری صدا را بر روی  همین موج  ردیف 90 مگا هرتز دریافت کنند.
@iribkerman