رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۲۸ شهریور ۱۳۹۸

ماجرای غدیر فقط نصب جانشینی نبود - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

ماجرای غدیر فقط نصب جانشینی نبود

دانلود

 ماجرای غدیر 2 جنبه داشت

جنبه اول نصب جانشینی و جنبه دوم  توجه دادن به مقام و مسئله امامت در جامعه اسلامی است