مسابقه سین جیم

  1-  مهین قهاری
2-    عباس حسنی
 3-   علام میر صادقی
4-    محمد عامری

برندگان در ساعات اداری به صدا و سیمای مرکز کرمان - واحد هماهنگی سیما مراجعه فرمایند.پربيننده ترين توليدات راديو

جدیدترین تولیدات رادیو