جهش تولید | سه‌شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹

مسجد یک مکان فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

مسجد یک مکان فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی

در زمان گسترش بیماری و واگیر این ویروس منحوس نباید از ماه مبارک رمضان دست برداریم، بلکه باید با قدرت بیشتر این ماه را پاس بداریم چراکه جنگ، جنگ عقیده و دین است با کفر!

مسجد طفلان مسلم در این موقعیت با فاصله گذاری اجتماعی به مدافعان سلامت کمک ویاری می رسانندو اهالی این مسجد به دوخت و آماده کردن  ماسک برای هم شهریان عزیز می پردازند.

جمله ای  به یادماندنی از سرداردلها: فرصتهایی در بحرانها هست که درخود فرصت ها نمی بینید

کارگاهی که  بانیت مخلصانه مشغول به تولید 1000 ماسک در روزپربیننده ترین تولیدات تلویزیون

جدیدترین تولیدات تلویزیون