حمایت از کالای ایرانی | سه‌شنبه، ۲ بهمن ۱۳۹۷

معاونت فنی صدا وسیمای مرکز کرمان در چهاردهمین اجلاس سراسری فناوری رسانه لوح سپاس و تندیس برتر جشنواره را به ارمغان آورد - نمایش محتوای رویدادهای مرکز

 

 

معاونت فنی صدا وسیمای مرکز کرمان در چهاردهمین اجلاس سراسری فناوری رسانه لوح سپاس و تندیس برتر جشنواره را به ارمغان آورد

معاونت فنی صدا وسیمای مرکز کرمان در چهاردهمین اجلاس سراسری فناوری رسانه لوح سپاس و تندیس برتر جشنواره را به ارمغان آورد

 

بر اساس ارزیابی کارشناسان واحد های ستای سازمان صدا وسیمااز واحد های فنی صدا وسیمای مرکز کرمان  و ایستگاههای رادیویی و تلویزیونی تابعه درچهاردهمین اجلاس سراسری فناوری رسانه با اهداء لوح سپاس وتندیس جشنواره تقدیر شد .در بین مدیریت های ارتباطات زمینی و ماهواره ای مراکز استانها رتبه برگزیده و لوح سپاس و تندیس به واحد ارتباطات ماهواره ای صدا وسیمای مرکز کرمان ،.همچنین در بین مدیریت های  نگهداری و تعمیرات فرستنده های تلویزیونی و اف ام مرکز کرمان به عنوان رتبه برگزیده و لوح سپاس بخاطر بیشترین نوآوری به واحد پشتیبانی فنی صدا وسیمای مرکز کرمان تعلق گرفت.