رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸

ملتهای منطقه دخالت بیگانگان را قبول نمیکنند. - محتوای صفحات ویژه

 

 

ملتهای منطقه دخالت بیگانگان را قبول نمیکنند.

سخن‌نگاشت | رهبر انقلاب در دیدار امیر قطر: ملتهای منطقه دخالت بیگانگان را قبول نمیکنند.