حمایت از کالای ایرانی | دوشنبه، ۱ مرداد ۱۳۹۷

مکارم اخلاق - محتوای صفحات ویژه

 

 

مکارم اخلاق

Loading the player...

دانلود

سخن حق را بگو هر چند علیه خود تو باشد. این، آن کاری است که ماها خیلی بلد نیستیم آنرا انجام بدهیم. قولِ حق را انسان بر زبان بیاورد، یا اگر دیگری گفت قبول کند، ولو آن قولِ حق به زیانِ خود انسان باشد. مَکرَمَت اخلاقی، اینهاست