رونق تولید ملی | دوشنبه، ۶ خرداد ۱۳۹۸

نعمت بزرگ خدا........ - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

نعمت بزرگ خدا........

Loading the player...

دانلود

یکی از بزرگترین نعمتهای خوب  خدا نان ونمک آن است که همه ما در روز حداقل یک بار به طرف ان می رویم دراین مستند  ازدانه گندم تا نان سفره شما نگاهی گذار دارد که باهم می بینیم
این مستندکاری از علی امانی  تهیه شده در شبکه استانی سیمای مرکز کرمان