جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۱ خرداد ۱۳۹۹

وحدت مردم در انتخابات - نمایش محتوای انتخابات

 

 

وحدت مردم در انتخابات

 

اینجا کرمان است  دیار کریمان سرزمین 4 فصل در دل کویر

ایــــــــران

اینجا سرزمین بلند همتان است  در دل کویر ضربان زندگی هر لحظه منظم می زند

ایـــــــرانی

گزارشی از نظرات مردم در خصوص کلمات ایران ، کرمان و حماسه حضور آنها .......