رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۲۶ تیر ۱۳۹۸

ورزش د رهوای سرد - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

ورزش د رهوای سرد

Loading the player...

2دقیقه  و 27 ثانیه

ورزش در هوای سرد

با توجه به شروع فصل سرما، ورزشکاران برای ادامه فعالیت های خود باید نکات مهمی درباره ورزش کردن در هوای سرد بداننددر بسیاری از ورزش های خارج سالنی که احتیاجی به لباس های محافظتی نیست هوای سرد موثر است و می تواند باعث آسیب پذیری ورزشکار شود. اغلب هنگام سرما ورزشکار می تواند با گرمای حاصل از فعالیت بدنی به طور طیبعی به به فعالیت خود ادامه دهد اما در زمان استراحت طی دوره تمرین ممکن است نتواند به اندازه کافی گرم شود بنابراین مستعد آسیب می شود.

تاریخ تولید: 1394

تهیه شده در مرکز کرمان

کاری از وحید یوسف زاده