رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

پخش سیمای مرکز کرمان 24 ساعته شد. - نمایش محتوای رویدادهای مرکز

 

 

پخش سیمای مرکز کرمان 24 ساعته شد.

پخش سیمای مرکز کرمان 24 ساعته شد.
به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکزکرمان برنامه های سیمای مرکز کرمان از بامداد  امروز 16 فروردین ماه به صورت 24 ساعته و شبانه روزی پخش می شود. پیش ازاین شبکه کرمان روزانه 18 ساعت برنامه پخش می کرد و شروع برنامه های شبکه ساعت 7 بامداد بود که با برنامه ریزی جدید پخش  برنامه های شبکه  از ساعت 6 بامداد و شروع برنامه زنده صبحگاهی از ساعت 7 بامداد خواهد بود. در پخش 24 ساعته شبکه کرمان یک ساعت به زمان برنامه های تولیدی  و 5 ساعت به زمان برنامه های تأمینی و تکرار برنامه ها اختصاص یافته است. نیمی از برنامه هایی که از شبکه پخش می شود زنده وتولیدی و نیمی نیز برنامه های تأمینی است. شایان ذکر است شبکه استانی صدای مرکزکرمان نیز از دی ماه 91 به صورت 24 ساعته برای مخاطبان این شبکه برنامه پخش می کند.
 


جدیدترین رویداد های مرکز