رونق تولید ملی | یک‌شنبه، ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

پخش 2600 دقیقه برنامه برای روز جهانی قدس در صدا و سیمای مرکز کرمان - نمایش محتوای رویدادهای مرکز

 

 

پخش 2600 دقیقه برنامه برای روز جهانی قدس در صدا و سیمای مرکز کرمان

صدا و سیمای مرکز کرمان به مناسبت روز جهانی قدس 2600 دقیقه برنامه رادیویی و تلویزیونی پخش کرده است. به گزارش روابط عمومی این مرکز همزمان با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و روز جهانی قدس، صدای مرکز کرمان 225 دقیقه ویژه برنامه زنده به نام " روز فریاد " و سیمای مرکز کرمان نیز 133 دقیقه ویژه برنامه زنده پخش کرده است.  83 دقیقه خبر تلویزیونی، 15 دقیقه خبر رادیویی ، 30 دقیقه گزارش و تصویر و 8 گزارش ارسال شده به تهران ماحصل تلاش همکاران معاونت خبر مرکز کرمان به مناسبت روز جهانی قدس است. همچنین در آستانه روز جهانی قدس 525 دقیقه از برنامه های رادیویی و 1578 دقیقه از برنامه های تلویزیونی شامل برنامه های روتین صبحگاهی ، عصرگاهی ، شبانگاهی، ویژه برنامه های اذان و مناجات ، میان برنامه ها ، کلام رهبری و سخنرانی  به این مهم اختصاص یافت.
 

جدیدترین رویداد های مرکز