پزشک شما

ویژه برنامه پزشکی شبکه کرمان با حضور پزشکان متخصص و پاسخ به پیامها و تماسهای مردمی

Loading the player...
سال تولید: 1401
عوامل تولید:

تهیه کننده : محمد فتاحیپربیننده ترین تولیدات تلویزیون

جدیدترین تولیدات تلویزیون