کاروانسرای سردار کرمان

 

کاروان‌سراهاى شهر کرمان و ساير شهرهاى استان به دلايل تجارى، اقتصادى، سياسى، مذهبى بوجود آمده‌اند. هدف از ايجاد کاروان‌سراها توقف و اطراق موقت به منظور پيدا کردن آمادگى براى ادامه مسير يا بارگيرى و باراندازى و داد و ستد بوده است.

 

مالکيت کاروان‌سراهاى استان به شکل دولتى، خصوصى و موقوفه بوده است. مانند کاروان‌سراى وکيل کرمان از گروه کاروان‌سراهاى دولتى، کاروان‌سراى زردشتيان از گروه کاروان‌سراهاى خصوصى و کاروان‌سراهاى هنود و گنجعلى‌خان در زمره کاروان‌سراهاى موقوفه مى‌باشند.

بازار بزرگ کرمان که خود برای این شهر جز میراث گرانبها و تاریخ گذشتکان است ، کاروانسراهای زیادی را در خود دارد ،یکی از این کاروان سرا ها/ کاروانسرای سردار است که در میانه  بازار کرمان نرسیده به مجموعه بزرگ گنجعلیخان قرار دارد که خود گویای تاریخی دیگر از  این دیار است .

این کاروانسرا چسبیده به بازار است و از حجره هایی یکسانی برای حمایت تاجران و فروشندگان خارج از کرمان ساخته شده است . اين کاروان‌‌سرا دو در ورودى دارد که يکى به بازار گنجعلیخان و ديگرى به بازار قلعه باز مى‌شود. درهاى حجره‌هاى آن دو لنگه و چوبى بوده‌اند، که متأسفانه با گذشت زمان، به درهاى فلزى تبديل شده‌اند. اين کاروان‌سرا دو طبقه است. که در هر طبقه اطاق های کوچکی ساخته شده است و به همان اندازه در طبقه دوم نیز حجره وجود دارد .طبقه بالا از دو طرف شرق و غرب ،  و به وسیله پله های بزرگی راه داشته است ؛که این پله ها منتهی به در خروج و ورود این کاروانسرا بوده است .

 

 

کاروانسرای کرمانپربيننده ترين توليدات راديو

جدیدترین تولیدات رادیو