رونق تولید ملی | شنبه، ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

کنگره 6500 شهید استان کرمان - محتوای صفحات ویژه

 

 

کنگره 6500 شهید استان کرمان

کنگره 6500 شهید استان کرمان

پخش زنده برنامه های کنگره بزرگداشت  ۶۵۰۰ شهید استان کرمان از شبکه استانی سیما و صدای مرکز کرمان . هم اکنون