Skip to Content

یک داستان یک نمایش ( دعای مادر)

Loading the player...

یک داستان یک نمایش نام عنوان میان برنامه ای است از شبکه استانی صدای مرکز کرمان  

این میان برنامه درهر نمایش به یکی از حوادث اجتماعی می پردازد.......

تاریخ تولید: 1395

تهیه کنند : فرجام شهابی

بازیگران : محسن کاشانی ، مژگان نیک طبع ، مرتضی مطلق