اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل | دوشنبه، ۲۷ دی ۱۳۹۵

9 کشته و زخمی در تصادف محور روستایی نرماشیر - نمایش محتوای خبر

 

 

9 کشته و زخمی در تصادف محور روستایی نرماشیر

شناسه : 329425714

9 کشته و زخمی در تصادف محور روستایی نرماشیر

9 کشته و زخمی در تصادف محور روستایی نرماشیر