جهش تولید | دوشنبه، ۱۲ خرداد ۱۳۹۹

کـــــــرونا

 

 

همه بدانید

 به خاطر  مواظبت از ...
هر روز  شما موظف هستید که مواظب...
تب ، سرفه ، نفس تنگی افرادی که به...
با یک شوخی  هم بله هم...
قبل از هر چیز بهداشت روان مسئله بسیار...
شما با ا قاشق غذاخوری وایتکس و 4لیوان...
 اخطارهای خود مراقبتی برای درگیر...
اجتناب کنیداز فست فوت ها اجتناب...
راههای مراقبت از کودکان در برابر با...
چند راه کلیدی برای جلوگیری از کرونا ...
علائم اولیه این ویروس بسیار...

کـــــــــرونا