سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین | شنبه، ۱۱ تیر ۱۴۰۱

کـــــــرونا

 

 

 بعد از واکسیناسیون همچنان باید...
همه با هم علیه کرونا
ازدوشنبه 25مرداد تعطیلی در کشور
   طنز " تریشو " ...
تریشو افراد برای پیدا کردن جدید‌ترین...
تریشو بی اعتنایی به اخطارهای پلیس ...
مواد مخدر و عواقب استفاده از آن ...
این نوع از کرونا با علائم مشابه...
همیشه ماسک به صورت داشته باشید از...