جهش تولید | جمعه، ۹ خرداد ۱۳۹۹

راههای مراقبت از کودکان در مقابل ویروس کرونا - کـــــــرونا

 

 

همه بدانید

« بازگشت

راههای مراقبت از کودکان در مقابل ویروس کرونا

راههای مراقبت از کودکان در مقابل ویروس کرونا


راههای مراقبت از کودکان در برابر با ویروس کرونا

حتی المقدر فرزندان خود را  بیرون نبرید

دستهای آنها را مرتب بشورید

از حضور کودکان درامکان عمومی جلوگیری کنید

 تغذیه و خواب آنهارا کنترل کنید

غذای کودک را نجویدو فوت نکنید

وسایل اسباب بازی کودک را ضد عفونی کنید


کـــــــــرونا