جهش تولید | یک‌شنبه، ۴ آبان ۱۳۹۹

راهیان نور - کـــــــرونا

 

 

همه بدانید

« بازگشت

راهیان نور

راهیان نور


پخش صدای مرکز کرمان

 به خاطر  مواظبت از  اجتماع  راهیان نورکه هر سال  در این فصل انجام میشد و مردم به مناطق جنگی سر میزدند امسال  به خاطر سلامتی تعطیل شد.

سال تولید: 1398

کـــــــــرونا