رونق تولید ملی | Fri, 19 Jul 2019

مسابقه یاسین سوال هفتم - صفحه اصلی

 

 

Asset Publisher

Return to Full Page
« Back

مسابقه یاسین سوال هفتم

نام برنامه ، شماره سوال و جواب مورد نظر را از طریق پیامک ارسال فرمایید

 

ارسال جواب به شماره پیامک 30003410

 

سوال هفتم  :

 

این بخش از فیلم تلویزیونی ابراهیم خلیل الله (ع) با کدامیک از گزینه های زیر مطابقت دارد؟

 الف ) سوره صافات آیه 102

ب) سوره صافات آیه 103

ج) سوره ابراهیم آیه  3تا 5

سال تولید: 1395