سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین | سه‌شنبه، ۱۸ مرداد ۱۴۰۱

تمدن رضا خانی - صفحه اصلی

 

 

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

تمدن رضا خانی

تمدن رضا خانی


21 تیر سالروز قیام مردم مشهد در مسجد گوهر شاد در اعتراض به کشف حجاب در ایران در سال 1314 هجری خورشیدی است، اقدامی که بنا بر اسناد موجود در تاریخ، به دستور «رضا شاه» و برای پیشرفت جامعة ایرانی و با اجبار انجام گرفت و در نهایت هم به عنوان یکی از مظاهر اسلام زدایی در ایران، زمینة سقوط سلسله پهلوی را فراهم آورد.

بخشنامة کشف حجاب جهت تصویب رضا شاه در تاریخ 27 آذر 1314 از طرف رئیس الوزرا به دربار فرستاده شد تا در اول دی ماه دستور العمل اجرای غیر رسمی قانون کشف حجاب به تمام ولایات ایران ارسال گردد.

رضا شاه در روز هفدهم دی ماه 1314 برای اعطای گواهینامة فارغ التحصیلان به دانشسرای عالی رفته بود، در حالی که ملکة ایران و دختر بزرگش بدون حجاب بودند و لباس های اروپایی به تن کرده بودند، طی نطقی از کشف حجاب و پیشرفت زنان سخن گفت و بدین گونه بود که کشف حجاب اجباری در ایران به نام پیشرفت، موقعیت و جایگاه زنان و به منظور توسعة غایی جامعة ایرانی، با زور و سرکوب به اجرا گذاشته شد و البته دیری نپایید که همین امر، به پاشنة آشیل سلطنت پهلوی تبدیل گردید و بر سر آن طایفه، آن رفت که رفت.