Skip to Content

Loading the player...

زیارت گنبد و بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) برای رسیدن به صفای باطن از دیرباز آرزوی هر ایرانی و مشتاق خاندان اهل بیت(ع) بوده است، اما در کنار زیارت، می توان با زمزمه کردن احادیث و سخنان گوهربار امام هشتم به همان معنویت رسید.

  • به پنج کس امید نداشته باش

        پنج چیز است که در هر کس نباشد، امید چیزی از دنیا و آخرت به او نداشته باش: 1ـ کسی که در نهادش اعتماد نبینی. 2ـ کسی که در سرشتش کرم نیابی 3ـ کسـی که در آفرینشش استواری نبینی 4ـ کسی که در نفسش نجابت نیابی و 5ـ کسی که از خدایش ترسناک نباشد.

  • عقل و ادب

       عقل عطیه و بخششی است از جانب خدا و ادب داشتن تحمل یک مشقت است و هر کس با زحمت ادب را نگهدارد قادر بر آن می شود اما هر که به زحمت بخواهد عقل را به دست آورد جز بر جهل او افزوده نمی شود

  • سه چیز وابسته به سه چیز

          سه چیز وابسته به سه چیز است: 1ـ سختی روزگار بر کسی که ابزار کافی دارد 2ـ محرومیت زیاد برای کسی که در صنعت عقب مـانده باشد و 3ـ دشمنی مردم عوام با اهل معرفت.

  • غفلت از مرگ

حضرت امام رضا علیه السلام ازامیرالمؤمنین علیه السلام روایت کردند که: افرادی هستند که با شوق لباس میبافند، در حالیکه همان لباس، کفن آنها میشود و خانه ای میسازند تا در آن سکونت کنند و همان خانه محل دفن آنها میگردد.

  •  
سال تولید: 1394

پخش