سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین | شنبه، ۱۱ تیر ۱۴۰۱

فضای مجازی

 

 

تولیدات ویدیویی

زمانی که به خواستگاری می رویدصداقت...
چاره اندیشی برای ساختمانهای ناایمن در...
روایتی شنیدنی از سخن گفتن امام رضا (ع)...
سنگ تمام کرمانی ها در اچجرای سرود سلام...
روایتی شنیدنی از حس پدرانه حضرت امام...
مروری بر وصیتنامه سیاسی الهی حضرت امام...
اسلام آنقدر که در حکومت احکام دارد، در...
افتخار زندگیمه که گدای تو منم ...
تصاویر دیده نشده اجرای سرود سلام فرمانده...

سفر مجازی

شهر کوهبَنان مرکز شهرستان کوهبنان ،...
بَم یکی از شهرهای تاریخی استان...
شهربابک یکی از شهرهای استان کرمان ...

انتظار

فضای مجازی

تولید ، دانش بنیان ؛ اشتغال آفرین
#ایـــــــــــــــــــــــران

او خـــــــــــــــــــــــــــــــــواهد آمـــــــــــــــــــــــــــــد
#میلاد_عشق